Sub Registrar Offices in Srikakulam

Sub Registrar Offices in Srikakulam

1) AMADALAVALASA(101)(E) 8-1-170,
 One Way traffic Road,Pujari Peta,Near M.R.O's Office
 AMADALAVALASA, S
  Phone: (08942)-286513  

2 HIRAMANDALAM(102)(F)  Devarasetty street
 HIRAMANDALAM

 Pnone:(08946)-253338  

3 ICHAPURAM(103)(F) 15-1-58

 Near Rural Police Station
 ICHAPURAM
 Pnone:(08947)-231865 
 
4 KASIBUGGA(104)(C)
  10-5
 Near Srinivasa Lodge,Gandhi Nagar
 KASIBUGGA

Pnone: (08945)-242461  

5 KOTABOMMALI(105)(F)
 9-9-67
 Main Road
 KOTABOMMALI
 Pnone:(08942)-238120  


6 MANDASA(106)(F)
 106,  3-13-1968

 Raja Veedhi,Near Bus Stand
 MANDASA
 Pnone:(08947)-237619  


7 NARSANNAPET(107)(E)
 20-240
 Kovela Veedhi,Opp. Court
 NARSANNAPET
 Pnone:(08942)-277904 

8  PALAKONDA(108)(C)
 4-467
 Post Office Road,Market Area
 PALAKONDA
 Pnone:(08941)-220732

9 PATHAPATNAM(109)(F)
 Court Premises
 PATHAPATNAM
Pnone: (08946)-255774

10  Srikakulam  PONDURU(110)(E)
 Mills Road
 PONDURU
 (08941)-242400  


11 RAJAM(111)(D)
 6-15
 Near Engineering College
 Ponugutivasala
 Santhakaviti Mandal
 Pnone:(08941)-251736 


12 RANASTHALAM(112)(F)
 3-7
 Near C.I Office
 Garikipalem
 RANASTHALAM
 Pnone: (08942)-234149


13 SOMPETA(113)(F)
 14-10-138
 M.R.O's Campus
 Sompeta
 Pnone:(08947)-233225


14 TEKKALI(114)(E)
 5-103
 Kacheri Street,M.R.O's Office Campus
 Tekkali
Pnone:(08495)-245444  

15 SRIKAKULAM (O.B)(115)(B)
 1-26-9,1-26-10
 Prabhakar Nagar,Govt. Hospital Road,Balaga
 Srikakulam
 Pnone: (08942)-279422  

1 comments:

Post a Comment